BAC produktu sērija speciāli lietošanai veterinārijā

"GOVJU STAĻĻU ATTĪRĪŠANA"

"ANIMAL HOUSE CLEANER" -DZĪVNIEKU UZTURĒŠANAS VIETU ATTĪRĪTĀJS (AHC)

"ANIMAL HOUSE STABILISER"-DZĪVNIEKU UZTURĒŠANAS VIETU STĀVOKĻA STABILIZĒTAJS (AHS)

Viens no mastīta saslimšanas, nagu un citu saslimšanu, dažāda veida saslimšanu govīm profilakses veidiem ir higiēniskās tīrības ievērošana dzīvnieku atrašanas tīrības vietās!

Tam, lai dzīvnieku uzturēšanas vietu, uzkopšana būtu mazāk problemātiskā (kā personālam, tā arī dzīvniekiem), bija izstrādāti mikrobioloģiski preparāti „AHC” un „AHS”. Šie preparāti ļauj tikt galā praktiski ar jebkuriem netīrumiem, kas ir govju kūtīs un kalpo kā sākums slimībām vai slimību turpināšanai.

„AHC” mazgājošie līdzekļi sastāv no neķīmiskā mazgājošā pamata, dzīvnieku izcelsmes enzīmiem, pozitīviem mikroorganismiem (štammi, kas tiek izmantoti iekšķīgai lietošanai).

Laboratori pētījumi paradīja, ka šis līdzeklis var tikt galā ar jebkura lopkopja problēmu – netīriem staļļiem.

Laboratoro pētījumu pārbaude tika veikta vienā no fermām, kas atrodas Eiropā.

Lopu kopskaits no 83 govīm. No tām:

 • Pēc atnešanās 8 govis;
 • 90% lopu kopskaita ir inficēti ar nagu sēnīšu infekcijām;
 • 30% lopu kopskaita ir slimi ar mastītu.

Uz eksperimenta veikšanu piekrita fermeris, kurš lūdza veikt šos uzdevumus:

 • Nomazgāt dzīvnieku uzturēšanas vietas (staļļus);
 • Nodrošināt dzīvnieku, kas atnāk no ganībām, nagu tīrību;
 • Nomazgāt slaukšanas aprīkojumu;
 • Nomazgāt piena caurules asās locītavu vietās (piena akmens veidošanas vietās)

Neskatoties uz eksotiskiem Baltkrievijai rīkiem govju mazgāšanai un uzkopšanai, visas lopkopju problēmas palika vienādas. Jānovāc mēslojumu un pakaišu paliekas...

Divi jaunākie mazgāšanas līdzekļi tika pielietoti:

 1. „AHC” – Totālai staļļu uzkopšanai.
 2. „AHS” – Staļļu stāvokļa stabilizētājs

Pie tādiem praktiskiem rezultātiem atnācam:

Totālā uzkopšana

Tiek veikta 1 reiz mēnesī, bez dzīvnieku klātbūtnes. Tiek veikta bez dzīvnieku klātbūtnes, nevis tāpēc, ka tas ir kaitīgi viņiem, bet tāpēc, ka tas uzlabo uzkopšanas kvalitāti!

Parastā atšķaidīšana – 2-3%

Pati pirmā uzkopšana tiek veikta ar 10% šķīdumu!

Darbi tiek veikti pēc mehāniskās atrašanas vietu attīrīšanas no mēslojuma un rupjiem gružiem. Attīrīšanu ir labāk veikt ar augsta spiediena aparātu (ASA) vai šļūteni ar stipru ūdens strūklas spiedienu (ugunsdzēšanas tipa);

Staļļu stāvokļa stabilizators

2-3 reizes nedēļā

Sanācija tiek veikta ar 2-3% šķīdumu un tiek uzklāts ar smidzināšanas metodi, pēc mēslojuma novākšanas.

Darbu var veikt dzīvnieku klātbūtnē, dzīvniekiem tas nav kaitīgs.

Dabiski, ka tīrīšanas kā operāciju telpās nebūs, bet vēl jo vairāk nepatogeni mikroorganismi, kas atrodas „AHS” „kolonizēja” telpu un nedod iespēju patogēnai mikroflorai vairoties.

Dzīvnieku uzturēšanas vietu apstrādes rezultātā ar mikrobioloģiskiem preparātiem „AHC” un „AHS” panāca:

 1. Strutainu, sēnīšu bojājumu sadzīšana uz govju nagiem.
 2. Nagu stara sadzīšana.
 3. Piena kvalitātes un daudzuma uzlabošana.
 4. Kopēja dzīvnieku stāvokļa atveseļošanās.
 5. Izmaksu samazināšana dzīvnieku medicīnas apkalpošanai.
 6. Apkalpojošā personāla darba apstākļu uzlabošana.

Tādā veidā, mikrobioloģiski preparāti „AHC” un „AHS” ļauj ievērojami uzlabot dzīvnieku uzturēšanas apstākļus, un kā sekas, uzlabot piena kvalitātes rādītājus.

""CFC"- GOVS TESMEŅA TĪRĪTĀJS

Ikvienam lopkopim ir zināma mastīta piena problēma. To nevar pārdot, ar to nevar dzidrināt teļus. Kas ir rūpēties par „mastītu” govi un ka to problemātiski noslaukt zina visi. Un pats svarīgākais – „mastītu” pienu ir diezgan problemātiski utilizēt bez tālākām negatīvām sekām lopu kopskaita veselībai. Ja saimniecības vadītājs un viņa veterinārais dienests uzskata, ka ir pietiekoši noliet šo pienu kanalizācija, tad viņi ir aizmirsuši pamatus. Mikrobioloģija! Patogēnas baktērijas – vairojoties ar ārkārtīgu ātrumu un kolonizējot visu ap sevi, tie nodara kolosālu kaitējumu lopkopībai un lauksaimniecībai kopumā!

Praktiski visi sastopas ar šo problēmu.

Pirmoreiz „mastītu” piena problēmu var atrisināt 2005.gada aprīlī. Eksperiments tika veikts vienā no fermām, kas atrodas Eiropā.

Uzdevumu izpildīšanai tika paņemti mikrobioloģiski preparāti „GOVS TESMEŅA ATTĪRĪTĀJS”

Slaukšanas aparāts noārda pupu ādas keratīna slāni, pirmo aizsardzību no slimības izraisošiem mikroorganismiem.

Slaukšanas aparāts provocē pupu kanāla hiperkaratinizāciju, līdz ar to slimības izraisošajiem mikroorganismiem ir atvērtas durvis tesmeņa iekšienē.

Predipa, dipa un citu dezinficējošo līdzekļu izmantošana nogalina baktērijas un noārda bakteriālās ekosistēmas uz pupu ādas un uz pupu galiem. Slimības izraisošie mikroorgansmi kļūst vairāk un vairāk noturīgi pret antibiotikām un dezinficējošiem līdzekļiem, un tiem ir iespēja nodot zināšanas par šo rezistenci cilvēku slimības izraisošiem mikroorganismiem.

Noārdīta bakteriālā ekosistēma liek tām pirmajām baktērijām kolonizēt pupu ādu un pupu kanālu, atrast visu barību, kas ir pieejama tikai viņiem.

Pētot ekosistēmu, mēs uzzinājām, ka normālajos apstākļos pupus kolonizē dažādas baktērijas, ko sauc par kommensalām (simbiontiem). Tie konkurē par ēdienu; rada stabilas (ciešas, noturīgas) kolonijas, neviena kolonija nepanāc infekcijas robežu.

Padomājiet par augsti ražīgajām glošteinas govīm, kas baro teļus. Pupus kolonizē parasti kommensali, un teļa mutes kommensali. Teļš izdzer 6 litrus piena, pārējais piens paliek tesmenī. Vēl neviens nav ārstējis govi no mastīta.

ДPupu un pupu galu dezinfekcija palielina problēmu risku ar šūnu daudzumu un mastītu. Pupu un pupu galu kolonizācija ar nepatogenam baktērijām noved pie tā, ka kommensali izmanto visu barību priekš vairošanās. Slimības izraisošas baktērijas vielas kolonizēt pupu un pupu galus, bet ir spiesti sacensties ar vairumu mūsu kommensalu. Tie nekad nesasniegs infekcijas robežu un neizraisīs slimību.

Piedāvātais „GOVS TESMEŅA ATTĪRĪTĀJS” ir spējīgs attīrīt govju pupus. Jūs kolonizējiet baktērijas, kas atrodas „GOVS PUPU ATTĪRĪTĀJA” uz pupiem pēc slaukšanas. Mūsu kommensali kļūst aktīvi un aptver (sagremo) netīrumus un pupiem. Netīrumi ir barība baktērijām.

Bez barības slimības izraisošie mikroorganismi nevar sasniegt infekcijas robežu.

Notiek govju saslimšanas ar mastītu samazināšanās.

"GOVJU KĀJU ATTĪRĪTAJS"

Ekstremitāšu infekcijas slimības ir lielākais drauds piena fermu ekonomiskai efektivitātei. Pie slimām ekstremitātēm govis ēd mazāk, samazinās to produktivitāte, un vispār tie atrodas bēdīgā stāvoklī.
Vairums patogenu organismu, kas izraisa šīs slimības, līdz šim laikam nav zināmi. Tas ir iemesls, kāpēc nav iespējams turpināt ārstēšanos vai profilaksi ar 100 procentu efektivitāti.

Mēs tikai zinām, ka patogena flora – aerobi, anaerobi, sēnītes un citi – prasa mitrumu un barību izdzīvošanai un vairošanai. Kamēr ir ēdiens, vairošanās notiek ātrāk un ātrāk, palielinot saslimšanas risku.
Kā tikko nosacījumi – barība (barības vide) un mitrums ir atrasti, sākas vairošanās. Armijas būvniecība, kas sasniedz infekcijas robežu, aizņem vismaz 2 stundas.

Barība baktērijām, kas tiek uzskatītas par iemeslu saslimšanai, atrodas mēslojumā, urīnā, pienā un citās sekrēcijās, ko izdala tās pašas govis. Govju kūtīs pašas govis rada optimālos apstākļus baktēriju vairošanai...Govju nagi, kas dzīvo tādos apstākļos, -
ir optimālā vieta patogeno baktēriju attīstībai.

Mēs piedāvājam jaunu efektīvu veidu paaugstināt govju kūts ekonomisko efektivitāti un govju naudas atdevi.
Mūsu stratēģija – nagu, kāju un visa govju kūts kolonizēšana ar nepatogenām baktērijām. Lai nepaliktu iespēja patogenam baktērijām sasniegt infekcijas saslimšanas robežu.
Šim mērķim tiek izmantoti jaunākie mazgājošie preparāti „GOVJU KĀJU TĪRĪTĀJS”
Lai patogenām baktērijām nepaliktu iespēja sasniegt infekcijas saslimšanas robežu. Tam tiek izmantoti jaunākie mazgājošie preparāti – „GOVJU KĀJU ATTĪRĪTĀJS”. Mūsu preparāti ir izveidoti speciāli lopkopības mērķiem. Tie satur ekoloģiski drošu hipoalergēnu mazgājošo pamatu, dažas nepatogenās baktēriju kultūras un fermentus (enzīmus).
Nepatogenās baktērijas patstāvīgi attīra nagus, kājas un kūtis. Baktērijas, kas ietilpst attīrošajā preparātā – patstāvīgi izstrādā jaunus un jaunus enzīmus attīrīšanai un pieejamas barības pagatavošanai nepatogenām baktērijām. Nepatogenās baktērijas izmanto sev sagatavoto barību lai vairotos, turklāt atņemot barību patogenām baktērijām. Šo efektu sauc par dominēšanu.

Kolonizējot nagus, kājas un kūtis uz regulāras bāzes, ir nepieciešams izdarīt ta, lai nepatogenās baktērijas vienmēr būtu pārsvarā. To var panākt ar regulāru apstrādi vienkāršā veidā. Nepatogenās baktērijas vienmēr vinnēs cīņu par barību uz paaugstinātas dzīvotspējas un fermentu pastiprinājuma rēķina, jo patogenās baktērijas nekad nesasniegs infekcijas robežu.
Nepatogenās baktērijas, tāpat kā patogenās baktērijas izmanto milzīgu daudzumu ūdens, lai vairotos. Virmas, ko kolonizē nepatogenās baktērijas, pakāpeniski kļūst un paliek sausas. Ja virsma kļūst sausa, vairums patogenu baktēriju nevar izdzīvot. Atšķirībā no patogenām baktērijām, nepatogenā baktērija pārvēršas par sporu, un gaidīs atbilstošākus apstākļus, lai atkal sāktu vairoties. Patogenās baktērijas nevar pārvērsties par sporām, tāpēc tās nomirst.

Kolonizācija notiek dabiskā veidā tīrot vai apsmidzinot visas virsmas govju kūtī ar „GOVJU KĀJU TĪRĪTĀJA” pagatavoto šķīdumu. Faktiski viena govju kūts mazgāšanas procedūra apvieno sevī DIVAS – mazgāšana un govju ārstēšana.
Govju kāju mazgāšanai tiek izmantota vanna, kurā tiek pievienots mūsu preparāts rēķinot 100g uz 200 litriem ūdens, kā piemērs ir jābūt vannai ar dziļumu 20cm un garumu ap 3 metriem, govis atnāk uz ieeju un izeju katru dienu, produktu maina katras 2-3 dienas (pēc tam var arī retāk), vannas temperatūra nav svarīga (govju kājas tik un tā ir siltas).
Kolonizējot un tīrot tādā veidā bojājumus un rētas, nepatogenās baktērijas sausina nagus. Patogenām baktērijām nepietiek mitruma un ēdiena un tās iet bojā. Govs organisms veiksmīgi cīnās ar slimību, rētas sadzīst.
Secinājumi: pastāvīga govs nagu un kāju, kā arī kūts kolonizācija ar „GOVJU KĀJU TĪRĪTĀJA” palīdzību uz ļauj jums izvairīties no visiem zaudējumiem, ko izraisa nagu infekcijas saslimšanas.

PUTNU DZĪVES VIETU ATTĪRĪŠANA

"ANIMAL HOUSE CLEANER" -DZĪVNIEKU TURĒŠĀNAS VIETU ATTĪRĪTĀJS (AHC)

"ANIMAL HOUSE STABILISER"-DZĪVNIEKU TURĒŠANAS VIETU STABILIZĒTĀJS (AHS)

"AHS"- izstrādāts arī uzkopšanai telpās, kur tiek turēti un pavairoti putni.
Šis produkts tiek pielietots uzkopšanai putnu kūtīs, būrīšu, sīļu mazgāšanai, olu apstrādei. Šis mazgājošais līdzeklis satur nepatogenās baktērijas un dzīvnieku izcelsmes enzīmus, rezultātā uz izmazgātās virmas izveidojas efekts, ko medicīnā izsauc preparāti – probiotiķi. Zinātniekiem, kas izstrādāja šo produktu, izdevās produkta 1 litrā „saspiest” un „apsēdināt” 50 000 000 kolonijas veidojošas baktēriju vienības savienojot tās ar enzīmiem un drošu mazgājošo pamatu. Veicot Identificējošo baktēriju, kas ietilps šajā produktā, mikrobioloģisko analīzi, netika atrastas sekojošu dzimtu pārstāvji: Enterobacteriaceae (p.Escherichia, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter и Proteus).
Nepatogenas baktērijas, kas ietilpst mazgājošā līdzekļa sastāva, nokļūst uz virmas mazgāšanas laikā – kolonizējot to. Vairojoties, tie sāk ēst barību, no kuras pārtiek tai skaitā arī patogenās baktērijas. Tādas sacensības rezultātā, nepatogenās baktērijas, kas atrodas „AHS” izvar nepatogeno mikrofloru cīņā par savu skaitu. Ja trūkst ēdiens, patogenā mikroflora nomirst, bet baktērijas, kas atrodas „AHS” pārvēršoties par sporām gaida, kad uz to teritoriju atnāks jauna ēdiena – netīrumu porcijas, lai atkal sāktu „attīrīšanu”. Patogena flora neprot ilgu laiku saglabāties uz virsmas bez ēdienu un pārvērsties par sporām.
Putni, to uzturēšanas vietās, rada ideālus apstākļus prieks dažādu šūnu un bez šūnu mikroorganismu vairošanas – temperatūra, organikas atkritumu u.c. Šie apstākļi ideāli der patogenās un nepatogenās mikrofloras vairošanai. Taču patogenu baktēriju vairošanās uz tīras virmas notiek aptuveni divas trīs reizes ātrāk, nekā patogenās. Mazgājot ar „AHS”, notiek sākotnējā virsmas kolonizācija ar nepatogenām kultūrām, kuras neizsauc putnu slimības. Paradoties ēdienam, nepatogenās baktērijas apgūst lielāko tās daļu, neļaujot patogenai florai vairoties līdz epidemioloģiskai robežai.

Nākamajā diennaktī pēc sākotnējās telpu mazgāšanas samazinās tādu baktēriju klātbūtne kā Pseudomanas aeruginosa 9027 (Zilais strutainais kociņš), Staphiloccocus aureus 25923 (Zeltainais stafilokoks), Escherchia coli 1257 (Zarnu trakta kociņš), Bacillus subtilis 6633, Bacillus cereus 11778.
Pie regulārās mazgāšanas, 7-14 dienu laikā patogenās mikrofloras klātbūtni praktiski nav iespējams noteikt!
Ir noteikts, ka olas, kas ir noslauktas (apstrādātas) ar „AHS” mazākā mērā ir pakļauti saslimšanas ar salmonellu risku. Izšķēlušos putnēnu procents pie pētījuma veikšanas sasniedza 98% robežu. Putnēnu izdzīvotība 60 dienu periodā bija 93% (turpmāku datu nav, jo pētījumi pašlaik noris). Tika pamanīts, ka putnu infekcijas saslimšanas samazinājās par 60%. Vienas vai dažu putnu saslimšana nenoveda līdz epidemioloģiskai situācijai un visa bara saslimšanai.
Ir iespēja, ka šī līdzekļa izmantošana var novērst putnu gripas izplatīšanos.
Pie barības knābšanas no silēm, kas mazgātas ar „AHS” putniem nebija pamanītas veselības un uzvedības novirzes no normas.
Šobrīd ir pietiekoši grūti aprēķināt ekonomisko efektu, jo produkts ir jauns un nav uzkrāto statistisko datu, bet ir acīmredzami, ka „AHS” mazgājošo līdzekļu pielietošana ļaus sasniegt sekojošus rezultātus:

 • Cāļu inficēšanas ar salmonellu riska izbeigšana pēc izšķelšanas no olas
 • Vīrusa saslimšanu izbeigšanās putnu vidū (karantīnas pasākumu atcelšana), barā nerodas epidēmijas
 • Ūdens sfēra putnu fabrika un apkārt kļūst bez „SMAKAS”
 • Samazinās putnu brāķēšana (bojāeja)
 • Ir nepieciešams īsāks laiks telpu uzkopšanai
 • Atkrīt nepieciešamība veikt telpu dezinfekcijas pasākumus, buru, sprostu uzkopšanu var veikt tieši vistu klātbūtne
 • Var nedalīt ražošanas procesu pēc putnu būriem. Inkubators un putnēni no 60 dienām un no 60 līdz 120 dienām, kā arī dejošie putni var atrasties viena putnu kūtī! Bet tas nozīmē, ka uzņēmums ievērojami taupīs uz telpu apkures un elektrības rēķina
 • Izdzīvojošu inkubācijas putnēnu procents palielināsies līdz 90-99%
 • Samazināsies miršanas procents pie cikla „no olas līdz olai”
 • Dabiski, ka tādu putnu gaļu un olu, kas būs pārdotas, var droši saukt par EKOLOĢISKI DROŠU!
 • Ir iespēja, ka putnu gripa neatbaidīs šī uzņēmuma darbiniekus!
 • Ir redzama jaudu uzaudzēšanas perspektīva ražojot putnu gaļu un olas bez papildus finanšu izmaksām.

Regulāri mazgājot telpas, aprīkojumu, galdus un instrumentus, kas tiek izmantoti vistu gaļas pagatavošanai ar „AHS” atdzesētās gaļas glabāšanas termiņš vākuma iepakojuma palielinās par 2-3 dienām. Cena putna olai un gaļai var paliek tāda pati, bet produkta pašizmaksa samazinās!

 

 

 

© 2008-2010 ООО «NANOPROTEC»
Все права защищены.

Тел.: (371) 67240484 
E-mail:
info@nanoprotec.lv

 

Rambler's Top100