Govju kūtis un piena fermas


JAUNAS PIEEJAS GOVS SLĪMĪBU NOVĒRŠANAI UN PIENA PRODUKCIJAS KVALITĀTES UZLABOŠANAI.

Piedāvājam principiāli jaunu mazgāšanas līdzekļu un preparātu kompleksu, kurš nodrošina augstu mazgāšanas kvalitāti un dezinfekciju ražošanas telpās un piena aprīkojumam, tas apspiež patogēnas mikrofloras attīstību, novērš virkni slimību rašanos, tai skaita izplatītāku – govju saslimšanu ar mastītu.

Mūsu produktu izmantošana ļauj:


-    Praktiski izslēgt varbūtību, ka dzīvnieki saslimst ar mastītu un kāju slimībām

-    Samazināt somatisko šūnu daudzumu piena izejvielās

-    Paātrināt brūču sadzīšanu, ko dzīvnieku iegūst būdami piesieti vai nepiesietā stāvoklī

-    Izslēgt dezinfektantu pielietošanu ražošanas procesā un piena produkcijas pārstrādes procesā

-   Minimizēt antibiotiķu pielietošanu ārstēšanas laikā un novērst to pielietošanu mastītu profilakses laikā

-    Izslēgt naudas patēriņu veterināru preparātu un dezinfektantu iegādei

-  Samazināt laika patēriņu profilaktisku veterināru pasākumu veikšanai, kuri ir virzīti uz slimību novēršanu un ārstēšanu

-    Samazināt piena produkcijas zaudējumus, ko nes tesmeņa slimības

-    Nodrošināt mikrobioloģisko aprīkojuma un telpu tīrību

-    Palielināt aprīkojuma ekspluatācijas termiņus

-    Uzlabot mikroklimatu telpās

-    Samazināt somatisko šūnu daudzumu

-    Samazināt mazgājošo un dezinficējošo līdzekļu palieku saturu piena produkcijā

-    Samazināt baktēriju koncentrāciju.

Mēs piedāvājam principiāli jaunu mazgājošo līdzekļu un veterināro preparātu kompleksu, kuri nodrošina augstu mazgāšanas kvalitāti un ražošanas telpu un piena aprīkojuma dezinfekciju, kas apspiež patogēnas floras rašanos, jo īpaši, izplatītāku govju slimību – mastītu.

Mikrobioloģisku preparātu darbības pamatā lopkopības telpu aerosolu apstrādei, govju kāju un tesmeņu apstrādei, ir antagoniskās attiecības starp patogēniem mikroorganismiem un probiotiku kultūrām, kas ietilpst lietojamo preparātu sastāvā.

Parastās dezinfekcijas procesā tiek iznicināti gan labvēlīgi gan slimības izraisoši mikroorganismi, taču šis efekts ir īslaicīgs. Pietiekami ātri patogena mikroflora tiek atjaunota.

Gadījumā, ja tiek izmantoti preparāti uz probiotiku bāzes, dezinficējošais efekts tiek panākts apstrādājot virsmas ar probiotisko baktēriju kultūrām, kuras radot jauno mikrobiocenozi apspiež patogēnas floras attīstību pēc antagonisma principa, konkurējot par ēdienu un dzīvojamo vidi.

Tādā veidā, apstrādājot govju tesmeņu pupus uzreiz pēc slaukšanas veicot izmidzināšanu, vai ar veterināro glāzīšu palīdzību 1,5-2 mēnešu laikā piena ražošanas fermas netika atklāts neviens saslimšanas ar mastītu gadījums. Subklīnisku mastītu skaits tika samazināts par 74-100% bez medikamentu iejaukšanas. Ievērojami tika paaugstināta klīnisku mastītu ārstēšanas efektivitāte. Ārējie tesmeņa stāvokļa uzlabojumi tika novēroti kopš pirmajām preparātu uz probiotiku bāzes pielietošanas dienām – pupu āda kļuva mīkstāka, pazuda skrāpējumi, mikro plaisas, čūlas.

Jaunu mazgāšanas līdzekļu pielietošanas slaukšanas aprīkojuma mazgāšanai fermās, kā arī piena pārstrādes aprīkojuma mazgāšanai sviesta un siera uzņēmumos paradīja, ka šie līdzekļi nodrošina augstu slaukšanas sistēmu mazgāšanas kvalitāti, ļauj viegli nomazgāt jebkuras, par visnetīrākās virsmas, noņem piena akmeni un novērš to turpmāku veidošanos.

Turklāt nav novērotas mazgāšanas līdzekļu un dezinfektantu paliekas piena produkcijā. To regulārā izmantošana ievērojami samazina un turpmāk praktiski izslēdz piena aprīkojumā baktēriju koncentrāciju fermās un piena pārstrādes uzņēmumos, un galu galā ļauj saņemt piena produkciju, kura atbilst veterināri sanitārām prasībām, kuras tiek izvirzītas visaugstākās kvalitātes pienam.

Ir jāatzīmē, ka šie līdzekļi, neskatoties uz uzradītām skābju (pH=1-3) vai sārmu (pH=10-12) īpašībām, nav skābes vai sārmi, ir droši cilvēkam (nokļūstot uz ādu vai gļotādām neizraisa nekādas izmaiņas), apstrādājamām virsmām un apkārtējai videi. Tie pilnībā bioloģiski sadalās.

Mūsu Produktu pielietošana lauksaimnieciskās produkcijas ražošana šodien ir mūsdienīgākais, ekoloģiskais veids kā paaugstināt lauksaimnieciskās produkcijas kvalitāti, kas neprasa lielus kapitālieguldījumus un sola ievērojamus labumus kā materiāla veidā, tā arī ekoloģiskās drošības aspektā.

Produkti

  • AHC - Animal House Cleaner
  • AHS - Animal House Stabilizer
  • CFC - Cow Foot Cleaner
  • CTC - Cow Teats Cleaner

Cūkkopība

Liellopi

 

 

 

© 2008-2010 ООО «NANOPROTEC»
Все права защищены.

Тел.: (371) 67240484 
E-mail:
info@nanoprotec.lv

 

Rambler's Top100